Böcker om Kind

Känner du till en bok med anknytning till Kinds Härad skicka då ett mail så lägger vi till den
Hör även av er om ni vet om boken finns att få tag i och var man kan beställa den?
Socken Titel Beskrivning Utgiven
Ambjörnarp Ambjörnarps sockenbok Hembygdsbok 1948
Ambjörnarp Torp och Sockenbok Hembygdsbok 1983
Ambjörnarp Ambjörnarp i bilder del 1    
Ambjörnarp Ambjörnarp i bilder SPORTEN    
Dalstorp Dalstorp - genom tiderna Hembygdsbok 1956
Dalstorp Dalstorp Pastorat - en resa genom tiden Hembygdsbok 1989
Dalstorp Där susar skog - där skälver asp Roman och bygdebok 1991
Dalstorp Schönnegnist- visor och dikter   1991
Dalstorp Järnets män Järnbruk och bygdebok 1993
Dalstorp Från ackia me då till öxa té Ordspråksbok 1995
Dalstorp Ax från stenig teg    
Dalstorp J.G. Josefssons dagbok från Älmhestra Jordbruket på en gård i Dalstorp södra Västergötland 1842-1898 1998
Dannike      
Finnekumla Södra Säm och Finnekumla. Bygden vid sjöarna Åsunden och Sämsjön Hembygdsbok 1986
Finnekumla Dialektord från Finnekumla och Södra säm   1992
Grönahög Grönahögsboken Hembygdsbok 1992
Grönahög Tillägg till Grönahögsboken Hembygdsbok 2005
Grönahög Gamla namn i Grönahögsmarkera Här har upptecknats gamla namn och benämningar 1997
Grönahög Gravförteckning över samtliga gravar på Grönahögs kyrkogård, markerade på karta   1998
Gällstad Gällstad Hembygdsbok 1986
Gällstad Gällstad Boken  Fortsätning och fördjupning Hembygdsbok 2002
Gällstad Torp och stugor i Gällstad Hembygdsbok 1989
Gällstad Gårdar i Gällstad 1850-1999 Hembygdsbok  
Gällstad Bygden kring Gällstads kyrka, Frölunda och Gällstads rotar i äldre tider, 1735-1935 Hembygdsbok  
Gällstad Intorp . Några glimtar av Anders Anderssons imperium   1994
Gällstad Torsbo Säteri. En gammal kassabok berättar 1876-1877   1994
Gällstad Torsbo som vi minns det   1996
Hillared Hillared Hembygdsbok 1996
Holsljunga Boken om Mjöbäck-Älvsered-Holsljunga Hembygdsbok 1961
Holsljunga Holsljunga. Boken om dess historia - gårdar - människor Hembygdsbok 1995
Hulared Dalstorp Pastorat - en resa genom tiden Hembygdsbok 1989
Hulared Från ackia me då till öxa té Ordspråksbok 1995
cksvik Håcksvik genom tiderna Hembygdsbok 1978
Håcksvik Håcksvik genom tiderna 2 Hembygdsbok  
Håcksvik Soldat och rotebönder i Kalv och Håcksvik Hembygdsbok 1986
Håcksvik Sven Erlandssons bonadsmålningar i Håcksviks klockaregård   2002
Håcksvik Svedjerök Oxhandel Fiskebönder - ur tre sydsvenska byars historia En stor del av boken handlar om byn Trollås i Håcksvik, men även om Kind i övrigt. 2005
Kalv Kalv en gränsbygd Hembygdsbok 1981
Kalv Soldat och rotebönder i Kalv och Håcksvik Hembygdsbok 1986
Limmared Bygden - Bruket - Samhället 1740-1990 Hembygdsbok 1991
Ljungsarp Dagbok Anno 1891. (Av August på Nabben)   1889
Ljungsarp Med spett och flåhacka. Torp och backstugor i Ljungsarp Hembygdsbok 1975
Ljungsarp Dalstorp Pastorat - en resa genom tiden Hembygdsbok 1989
Ljungsarp Ax från stenig teg    
Ljushult Jonas i Jonsbo - ur en småbondes liv Hembygdsbok 1987
Ljushult Ljushult socken Hembygdsbok 1996
Länghem Gamla foton från Länghem    
Länghem Hembygdsbok under arbete    
Länghem Länghem - från gångna tider    
Marbäck Versbukett av Henrik Johansson   1989
Marbäck Marbäck. Bygden vid Åsunden

Hembygdsbok

2000
Mjöbäck Boken om Mjöbäck-Älvsered-Holsljunga Hembygdsbok 1961
Mjöbäck Mjöbäcks Sparbank 100 år

 

2004

Mossebo Mossebo socken i ord och bild Hembygdsbok 1994
Månstad Boken om Månstad Hembygdsbok 1952
Mårdaklev Boken om Mårdaklev Hembygdsbok 1983
Mårdaklev Boken om Mårdaklev II Hembygdsbok 2003
Mårdaklev

Kindbodialekten Lokalt från Mårdaklev

   
Nittorp Dalstorp Pastorat - en resa genom tiden Hembygdsbok 1989
Nittorp Morfars rimmade blandning Diktsamling 1990
Nittorp Från ackia me då till öxa té Ordspråksbok 1995
Redslared Redslareds socken. Historia , gårdar, folk Hembygdsbok 1987
Revesjö Revesjö under 700 år

Hembygdsbok

1999
Roasjö Roasjö Hembygdsbok 1993
Roasjö Med rötter i Roasjö och Sexdrega 
Släktbok som behandlar personer härstammande från kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega 2001
Sexdrega Sexdrega sockenbok A Hembygdsbok 1982
Sexdrega Sexdrega sockenbok B Hembygdsbok 1984
Sexdrega Sexdrega torp Hembygdsbok 1991
Sexdrega Sexdrega sockenstämmoprotokoll 1678, 1776-1797. Med kommentar   1988
Sexdrega Med rötter i Roasjö och Sexdrega 
Släktbok som behandlar personer härstammande från kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega 2001
Sjötofta Sjötofta socken. Historia och beskrivning Hembygdsbok 1991
Svenljunga Svenljunga, en bok om dess historia och utveckling Hembygdsbok 1994
Södra Säm Dialektord från Finnekumla och Södra säm   1992
Södra Säm Södra Säm och Finnekumla. Bygden vid sjöarna Åsunden och Sämsjön Hembygdsbok 1986
Södra Åsarp Bygden - Bruket - Samhället 1740-1990 Hembygdsbok 1990
Tranemo Tranemo Hembygdsbok 1938
Tranemo Sparbanken Tranemo 100 år (tidigare Östra Kinds Sparbank)

 

2004

Tranemo Tranemo gammalt och nytt Hembygdsbok 1956
Tranemo "P-son" en tidningsreporter från Tranemo    
Tvärred Tvärred förr och nu Hembygdsbok 1988
Ullasjö Ullasjö. Bygden, gårdarna, människorna, sockenliv och sockenbilder Hembygdsbok 1985
Älvsered Boken om Mjöbäck-Älvsered-Holsljunga Hembygdsbok 1961
Ölsremma Ölsremma - en liten gränssocken vid komosse Hembygdsbok 1980
Ölsremma Dalstorp Pastorat - en resa genom tiden Hembygdsbok 1989
Ölsremma Från Liasmide till plastindustri Hembygdsbok 2004
Örsås Boken om Örsås Hembygdsbok 2002
Östra Frölunda Östra Frölunda Hembygdsbok 1989
  Gamla gränsmärken runt Kinds härad   2003
  FOTRESOR. Vandringar i Kinds härad 1882-1883   2003
  Norra Kinds kompanis indelta soldater Forskningar om indelta soldater 1683-1901 vid Norra Kinds kompani, Älvsborgs regemente 2001
  Bygdehistoria från Södra Kind Stig Sverneskog 1992
  Bevingade ord och talesätt från Kinds Härad Ordspråksbok 1998
  Boken om Kind Skildringar från Kinds härad i forntid och nutid (1930 ) Utgiven och skriven av John Andersson , Uddebo 1930

Antikvariat Tranan
Här kan du hitta böcker från Kinds Härad

Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2021 Email
2021-01-08