Med rötter i Roasjö och Sexdrega

Ur västgötasläkten Roséns historia.
79 sid. illustrerad
Utgiven av Lars Rydh
Pris 100 kr
(2001-10-07)

Beställes hos Lars Rydh
Lysjövägen 4
512 77  Sexdrega
tel 0325-62 51 49
lars.rydh@swipnet.se

Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2006 Email
2006-11-19