Norra Kinds kompanis indelta soldater

Ingvar Hallqvists forskningar om indelta soldater 1683-1901 vid Norra Kinds kompani, Älvsborgs regemente är nu utgiven av Västgöta Genealogiska Förening. Boken, som är inbunden, har 267 sidor, 46 foton och illustrationer, därav sex färgbilder, person- och roteregister. Uppgifterna är huvudsakligen hämtade från Krigsarkivet, men där finns också uppgifter från kyrko- och domstolsarkiv.
Släktskap mellan soldatfamiljer redovisas. 

 mkk1.JPG (37438 byte)   mkkinnehall.JPG (133365 byte) 
innehåll

Boken som är en stor källa att ösa ur för släkt- och hembygdsintresserade kostar 200 kr och finns till försäljning hos.

Ingvar Hallqvist, Borås 033-250039
Thomas Johansson, Tranemo 0325-76846

Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2010 Email
2010-10-03