Kindsforskaren
Medlemstidning för Kinds Forskarklubb som kommer ut med 4 nr per år.

Innehåll nr 3 2014
knapp.gif (695 bytes) Pigeplatser
knapp.gif (695 bytes) Pistolsmeden Göthar Kindberg och släkten Kindbergs ursprun
knapp.gif (695 bytes) Recension: Byn som försvann
knapp.gif (695 bytes) Flyttningsbevis
knapp.gif (695 bytes) Michelssläkten 17 000 medlemmar i nytt släktregister
knapp.gif (695 bytes) Alla våra berättelser – visst är de fantastiska!
knapp.gif (695 bytes) Inspiration till ”Hjärtat slår som trummans slag”
knapp.gif (695 bytes) Nya och nygamla släktforskarböcker som finns på Tranemo och Svenljunga bibliotek

 

Kindsforskaren i PDF-format

2012 Nr4

2003 Nr.1 (163 kb)

2006 Nr.3 (175 kb)

2001 Nr.2 (521 kb)

2005 Nr.3 (144 kb)

1990 Nr.1 (398 kb)

Register Kindsforskaren 1990-2012 i PDF-format
Register Kindsforskaren Nummer Register Kindsforskaren Artikelrubrik
Register Kindsforskaren Innehåll-Ort Register Kindsforskaren Författare

 

REDAKTIONSKOMMITTÉ ANNONSERING i Kindsforskaren:
Ulla Hökås Aplared kindsforskaren@gmail.com
Peter Hansson Axelfors peter@axelfors.com
Ingrid Eriksson Svenljunga ingridskonaback@hotmail.com
Medlemmar får GRATIS annonsera max 5 rader.
1/2 - SIDA 100:-
1/4 - SIDA 50:-
1/8 - SIDA 25:-

Insända bidrag till Kindsforskaren ansvarar författaren själv för. Redaktionskommittén förbehåller sig rätten att få redigera materialet.

Utdrag ur artiklarna får göras med angivande av källa och med författarens tillstånd.

 

Verksamhetsberättelse för år 2012

Styrelse: Ordf. Ingrid Eriksson, Svenljunga; vice ordf. Peter Hansson, Axelfors; sekreterare Bernt Bertilsson, Tranemo; kassör Thomas Johansson, Tranemo. Ledamöter: Majvor Svensson, Svenljunga, Lennart Flink, Ambjörnarp; Hans Josefsson, Svenljunga. Ulla Hökås, (redaktör) Ljushult, deltar som adjungerad.

Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig.

Valberedning: Lennart Flink (sammankallande), Inger Lindberg-Hedin och Monika Blomqvist.

Redaktion: Ulla Hökås (redaktör), Peter Hansson och Rune Holmberg.

Medlemstal: 319 personliga medlemmar och 21 föreningar och bibliotek. Totalt 340 medlemmar.

Ekonomi: Forskarklubbens ekonomi är god och vi har ett bra reservkapital, se separat kassarapport.

Verksamhet:
Vi har haft släktforskarhjälp på biblioteken i Svenljunga och Tranemo, tre tillfällen på våren och vid tre tillfällen på hösten. De har varit välbesökta.

Föreningens årsmöte hölls i Ullasjö fritidsgård och efter sedvanliga mötesförhandlingar berättade Lars Johansson från Gastek i Månstad om sin bok "Boda by och delar av Björdal och Hults byar i Månstads socken under 200 år.

Släktforskningens dag anordnade vi på biblioteket i Tranemo, där föreningen visade hur släktforskningen har förändrats över tid.

Vårens program avslutades med ett besök i Lerbäcksbyn, där Carin och Christina Nyhage visade oss runt bland byggnaderna och berättade om de olika verksamheter som bedrivits där.

Hösten inleddes med ett studiebesök på Emigranternas hus i Göteborg, där fick vi också möjlighet att forska på försvunna emigranter.

Höstens höjdpunkt var vårt 25-års jubileum som firades på Torpa. Föreningen har fått möjlighet att fotografera Torpa kyrkobok och den presenterades här. Föreningen hade bjudit in Elisabeth Renström från radions "Släktband" och hon berättade bland annat hur de gör programmet.

Föreningen har varit med på Släktforskardagen i Borås tillsammans med övriga sjuhäradsföreningar, deltagit på "Äldremässan" och Föreningarnas dag i Svenljunga.

Årets verksamhet avslutades med att vi på 1:a advent deltog i bibliotekets "Öppet hus", där vi presenterade föreningen, sålde böcker och visade hur man kan söka sina rötter.

Föreningen har under året givit ut Torpa kyrkobok och Kindsforskaren 1990-2012 på cd.

Diplommottagare: Föreningens diplom tilldelades Ingemar Jansson, som genom film och foto dokumenterat Kindsbygden.

Medlemstidningen: Kindsforskaren har kommit ut med fyra nummer.

Hemsida: Föreningens hemsida har adress www.kindsforskarklubb.se. Ansvarig är Peter Hansson.

Medlemskap: Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och medlem i Västergötlands Genealogiska Förening och deltar i samarbete med de övriga föreningarna i Sjuhärad.

Avslutning: Ett stort tack till alla som hjälpt till med årets verksamhet. Ett särskilt tack till Studieförbundet Vuxenskolan och till biblioteken i Svenljunga och Tranemo för ett gott samarbete. Ett stort tack till Svenljunga och Tranemo kommuner, som stödjer oss ekonomiskt liksom till Studieförbundet Vuxenskolan, som bidrar med kulturstöd för de evenemang vi har.


För KFK:s styrelse/Ingrid Eriksson, ordförande


Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2021 Email