Kindsforskaren
Medlemstidning för Kinds Forskarklubb som kommer ut med 4 nr per år.

Innehåll nr 4 2023
knapp.gif (695 bytes) I demokratins namn - kvinnorna som krävde rösträtt
knapp.gif (695 bytes) Myter och sanningar
knapp.gif (695 bytes) Från min bokhylla
knapp.gif (695 bytes) Råd från Den sluga och förståndiga gubben. 1816
knapp.gif (695 bytes) Skatteärende från 1856
knapp.gif (695 bytes) Dags för en ny lansering av Emiweb
knapp.gif (695 bytes) Trollkvinnor, spågubbar och kloka gummor
knapp.gif (695 bytes) Digitalisering av Sveriges dagstidningar
knapp.gif (695 bytes) Julanders låda
knapp.gif (695 bytes) Sveriges Dödbok 1815–2022

 

I demokratins namn - kvinnorna som krävde rösträtt

 

 

Kindsforskaren i PDF-format

2012 Nr4

2003 Nr.1 (163 kb)

2006 Nr.3 (175 kb)

2001 Nr.2 (521 kb)

2005 Nr.3 (144 kb)

1990 Nr.1 (398 kb)

Register Kindsforskaren 1990-2012 i PDF-format
Register Kindsforskaren Nummer Register Kindsforskaren Artikelrubrik
Register Kindsforskaren Innehåll-Ort Register Kindsforskaren Författare

 

REDAKTIONSKOMMITTÉ ANNONSERING i Kindsforskaren:
Ulla Hökås Aplared kindsforskaren@gmail.com
Peter Hansson Axelfors peter@axelfors.com
Ingrid Eriksson Svenljunga ingridskonaback@hotmail.com
Medlemmar får GRATIS annonsera max 5 rader.

Insända bidrag till Kindsforskaren ansvarar författaren själv för. Redaktionskommittén förbehåller sig rätten att få redigera materialet.

Utdrag ur artiklarna får göras med angivande av källa och med författarens tillstånd.

 

Verksamhetsberättelse för år 2022

Styrelse: Ordf. Lennart Flink, Ambjörnarp, vice ordf. Peter Hansson, Axelfors, sekreterare Bernt Bertilsson, Tranemo, kassör Ingegerd Johansson, Limmared.

Ledamöter: Ann Bergkvist, Hans Josefsson, Tomas Johansson, Rolf Nilsson.

Redaktion: Ulla Hökås, Peter Hansson, Ingrid Eriksson.

Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig.

Valberedning: Hans Josefsson, Ann Bergqvist, Inger Lindberg Hedin.

Revisorerna: Monica Blomqvist, Birgitta Petersson, ersättare Bertil Olsson.

Medlemsantalet: 230 medlemmar inkl. föreningar.

Ekonomi: Kinds Forskarklubb har god ekonomi.

Verksamhet: Styrelsen har haft 6 möten.

Släktforskardagen i januari på Tranemo bibliotek.

Föreläsning: I höst med Morgan Nilsson, Sexdrega. Dessutom släktforskarhjälp 4 gånger på biblioteken.

Årsmötet i april i församlingshemmet i Svenljunga med Christer Johansson som gästtalare.

Vi har deltagit med monter på Släktforskardagarna i Skövde och Hallands släktforskarjubileum, och Släktforskardagen i Borås på biblioteket.

En DNA kurs genomfördes i mars med Tomas GH Johansson som lärare, dessutom 2 släktforskarkurser med Ann Bergqvist som utbildare.

Medlemstidningen Kindsforskaren har utkommit med 4 nummer.

Föreningen finns på Facebook.

Avslutning: Ett stort tack till alla som hjälpt till med årets verksamhet. Ett särskilt stort tack till Studieförbundet Vuxenskolan och biblioteken i Svenljunga och Tranemo. Vi tackar även för gott samarbete med Svenljunga och Tranemo kommuner och hembygdsföreningarna i Svenljunga och Tranemo.

För Kinds Forskarklubbs styrelse/ Lennart Flink ordf.


Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2023 Email