Tvärred

Tingslag: 1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg, 1971- Sjuhäradsbygdens tingsrätt.
Pastorat: åtminstone till 1300-talet moderförsamling, sedan -1921 Gällstad, 1921-1961 Tvärred, Marbäck och Finnekumla, 1962- Gällstad.
Del av församlingen tillhörde -1885 Ås Pastorat
Arkiv: Husförhörslängd: (1811), 1826-.  Födelsebok: 1724-.  
Böcker: Tvärred förr och nu
Tvärred på Rötters anbytarforum