Sexdrega

Namn: -1909 Sexdräga, 1909- Sexdrega.
Tingslag: -1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg, 1971- Sjuhäradsbygdens tingsrätt.
Pastorat: till omkring 1550 Sexdrega, Ringestena, Roasjö, Ljushult och Hillared, sedan Sexdrega, Roasjö, Ljushult och Hillared.
Arkiv: 1921 har bland annat flyttningsboken 1895-1921 förstörts vid brand.
Efter 1546 införlivat Ringestena.
Böcker: Sexdrega sockenbok A
Sexdrega sockenbok B
Sexdrega torp
Sexdrega på Rötters anbytarforum

 

Namn Även kallat Under
Alanäs   Sexdrega Prästgården
Andersgården   Billeberg Andersgården
Anderslund   Lysered Handbynäs säteri
Anderstorp   Björkås Picke Jönsagården
Annedal   Billeberg Eriksgården
Annelund   Lalarp Stora
Arvidsgården   Björkås Arvidsgården
Arvidslund   Lalarp Lilla
Asmundsgården   Billeberg Asmundsgården
Asmundsgården   Björkås Asmundsgården
Aspelund   Ringestena Per-Olsgården
Backabo    
Backen   Björkås Picke Backen
Backen   Ringestena Backen
Berghagen   Knapatorp
Berghem   Hjärtared
Billeberg Andersgården   Billeberg Andersgården
Billeberg Asmundsgården   Billeberg Asmundsgården
Billeberg Eriksgården   Billeberg Eriksgården
Billeberg Torstensgården   Billeberg Torstensgården
Björkelund   Ringestena Backen
Björkesta   Källered
Björkholmen   Sexdrega Prästgården
Björkås Arvidsgården   Björkås Arvidsgården
Björkås Arvidsgårdern   Sexdrega Tomten
Björkås Asmundsgården   Björkås Asmundsgården
Björkås Kullen   Björkås Kullen
Björkås Picke Backen   Björkås Picke Backen
Björkås Picke Jönsagården   Björkås Picke Jönsagården
Björkäng ST 878   Björkås Picke Jönsagården
Björsjö lilla   Billeberg Asmundsgården
Björsjö stora   Buttorp Frälsegården
Blacksgärde   Blacksgärde
Blankåsen   Lysered Handbynäs säteri
Bondabol   Bondabol
Borgarås   Lysered Handbynäs säteri
Brattåsen   Hestra
Brattåsen lilla   Ringestena Per-Olsgården
Britteberg   Ödgärdarp
Brittelund   Ringestena Jägaregården
Brohallen   Billeberg Andersgården
Brohallen   Billeberg Asmundsgården
Brunnsholm   Lomåsen
Bråtakärren Ringsdal Ringestena Svalegården
Brännebo   Sexdrega Tomten
Brännegård   Ringestena Jägaregården
Brännestorp   Kruketorp
Brännestorp   Ringestena Lillegården
Brännestorp   Ringestena Stommen
Brännestorp   Stålabo
Bränningen   Högen
Butahultet   Buttorp Frälsegården
Buttorp   Buttorp
Buttorp Frälsegården   Buttorp Frälsegården
Buttorps hed   Buttorp Frälsegården
Bållatorp   Bållatorp
Bäckagärde   Ryasjö
Bäckalund   Ringestena Lillegården
Bäckaskog   Kråkebacka med Rumpebo
Bäckatorp   Kråkebacka med Rumpebo
Bäckäng   Hjärtared
Bötshult   Bötshult
Dal   Björkås Picke Backen
Dalen   Blacksgärde
Djupadal   Ringestena Lillegården
Dungen   Ringestena Stommen
Dungen   Stenhestra
Ekedal   Billeberg Asmundsgården
Ekelund   Ringestena Svalegården
Ekenäs   Björkås Kullen
Ekenäs   Björkås Asmundsgården
Ekhagen   Björkås Picke Jönsagården
Ekhagen   Björkås Picke Backen
Ekholmen   Kortö
Ekstorpet   Björkås Picke Jönsagården
Ekåsen   Ödgärdarp
Eneberg   Lysered Handbynäs säteri
Eneberg   Starred Stora
Eneberget   Starred Lilla
Enedal   Billeberg Torstensgården
Enelund   Billeberg Eriksgården
Enelund   Björkås Kullen
Enelyckan   Bötshult
Engalund   Snärsbo Storegården
Eriksberg   Starred Stora
Eriksgården   Billeberg Eriksgården
Erikslund   Lysered Handbynäs säteri
Erikstorpet   Björkås Picke Jönsagården
Erlandsbo   Erlandsbo
Flogelund   Billeberg Torstensgården
Fornars hage (Fornared)   Björkås Picke Jönsagården
Forsaberg   Kortö
Fredriksdal   Stålabo
Fridens höjd   Billeberg Asmundsgården
Fridhem   Stenhestra
Fridhem   Sexdrega Skattegården
Fridhem   Starred Stora
Fröjdelund   Snärsbo Storegården
Furelund   Sexdrega Tomten
Furubacken   Billeberg Eriksgården
Furubacken   Snärsbo Storegården
Furubäck   Ringestena Svalegården
Granbacken   Bållatorp
Granhallatorp   Granhallatorp
Grantorpet   Erlandsbo
Grebäckskvarn   Stenhestra
Gråhult   Hjärtared
Grässkiftet   Ringestena Per-Olsgården
Grönelid   Ringestena Lillegården
Gunnbom   Gunnbom
Gustafsberg   Starred Lilla
Gåsedal   Starred Lilla
Gärdhem   Källered
Gärdstorp   Billeberg Asmundsgården
Götshult ST 898   Bötshult
Haga   Buttorp Frälsegården
Haga   Lysered Handbynäs säteri
Hagaled   Bondabol
Hagalid   Ringestena Jägaregården
Hagalund   Källered
Hagaslätt   Lysered Handbynäs säteri
Hagen   Hestra
Hallabo   Stålabo
Hallåsen   Stålabo
Hammarskog   Starred Lilla
Handbylund   Knapatorp
Handbynäs säteri   Lysered Handbynäs säteri
Hanshultet   Björkås Picke Backen
Hedarna   Billeberg Eriksgården
Hedefors   Sexdrega Skattegården
Hedena   Billeberg Torstensgården
Henrikslund   Ringestena Per-Olsgården
Hestra   Hestra
Hinnarslätt   Blacksgärde
Hinnemad   Sexdrega Prästgården
Hjärtared   Hjärtared
Hjärtareds äng   Hjärtared
Hjärtaredsberg   Hjärtared
Hjärtaredslund   Hjärtared
Hocksnäs   Hjärtared
Holmatorp   Buttorp Frälsegården
Holmen   Stenhestra
Holmö   Stenhestra
Hulabäck   Blacksgärde
Hulan   Billeberg Torstensgården
Hultatorp   Buttorp Frälsegården
Humlatorp   Buttorp
Hyltan   Stålabo
Hyltenäs   Sexdrega Tomten
Hyrsås   Ringestena Jägaregården
Hägnalund   Lalarp Stora
Hällebäcken   Snärsbo Storegården
Hästhagalid   Ringestena Jägaregården
Hästhagen   Skogsgården
Hästhagen   Snärsbo Storegården
Högadal   Källered
Högalid   Högen
Högen   Högen
Högstorp   Högen
Högstorp   Kråkebacka med Rumpebo
Högstorp   Hjärtared
Högstorp   Starred Lilla
Högstorp ST 895   Björkås Picke Jönsagården
Högåsen   Ödgärdarp
Ingelsberg   Buttorp Frälsegården
Inåserna   Stålabo
Jansberg   Björkås Arvidsgården
Johannelund stuga   Billeberg Torstensgården
Johannesberg   Billeberg Asmundsgården
Johannesberg   Stenhestra
Jonsbo   Starred Lilla
Jägaregården   Ringestena Jägaregården
Jönsagården   Björkås Picke Jönsagården
Kakelid   Högen
Karlslund   Ringestena Stommen
Karlstorp   Sexdrega Prästgården
Katrineberg   Låckeryd
Kilen   Stålabo
Kindbergstorp   Björkås Asmundsgården
Kindberstorp   Björkås Picke Backen
Kivenabben    
Knapatorp   Knapatorp
Kortö   Kortö
Kringlekärr ST 897   Slätthult
Kristineberg   Starred Lilla
Kruketorp   Kruketorp
Krutbergstorp   Björkås Arvidsgården
Kråkebacka   Kråkebacka med Rumpebo
Kullen   Björkås Kullen
Källebacka   Källered
Källebäck   Källered
Källedal   Källered
Källered   Källered
Källåkra   Källered
Källäng   Källered
Kärret   Ringestena Jägaregården
Kärret   Ringestena Lillegården
Kärret   Ringestena Backen
Lalarp Lilla   Lalarp Lilla
Lalarp Stora   Lalarp Stora
Larsabo   Kråkebacka med Rumpebo
Ledet   Lysered Handbynäs säteri
Lilla Bäckaskog   Lalarp Lilla
Lilleholmen   Stenhestra
Lindåsen   Billeberg Asmundsgården
Linnet   Björkås Picke Backen
Ljungabäck   Billeberg Torstensgården
Ljunghagen   Buttorp Frälsegården
Ljunghagen   Snärsbo Storegården
Ljungsberg   Billeberg Eriksgården
Ljungåkra   Ringestena Svalegården
Ljungåsen   Låckeryd
Locksdal   Låckeryd
Lomåsen   Lomåsen
Lorensberg Lundsberg Björkås Arvidsgården
Lugnet   Källered
Lundbyholm   Lalarp Stora
Lundsberg Lorensberg Björkås Arvidsgården
Lundsvedjan   Torp
Lundåsen   Tången
Lusthuset   Lysered Handbynäs säteri
Lycke   Lysered Handbynäs säteri
Lysered   Lysered
Lysered Handbynäs säteri   Lysered Handbynäs säteri
Lysered Västergården   Lysered Västergården
Lysered Östergården   Lysered Östergården
Låckeryd   Låckeryd
Lövdala   Billeberg Andersgården
Lövdala   Billeberg Asmundsgården
Lövhult   Lysered Handbynäs säteri
Lövstad   Ringestena Jägaregården
Lövstad   Ödgärdarp
Lövstad ST   Ringestena Svalegården
Maatorp. 1031 Soldatstom. Torp
Majelund   Billeberg Eriksgården
Mariehult   Sexdrega Skattegården
Marielund   Ringestena Jägaregården
Marsa Rosenlund Torp
Mossöa   Buttorp Frälsegården
Murta    
Murtedal   Lalarp Stora
Myrholmen   Lysered Handbynäs säteri
Målek lilla   Buttorp Frälsegården
Nyberg   Starred Lilla
Nybo   Snärsbo Lillegården
Nybo backstuga   Snärsbo Lillegården
Nybygget   Låckeryd
Nyelund   Ringestena Jägaregården
Nyhall   Lysered Handbynäs säteri
Nyhem   Sexdrega Prästgården
Nytorp   Billeberg Asmundsgården
Nytorp   Lysered Handbynäs säteri
Näset   Ringestena Backen
Näset   Snärsbo Backgården
Nättsletorp   Nättsletorp
Oxhagen Stålabo lilla Stålabo
Per-Olsgården   Ringestena Per-Olsgården
Petersberg   Bötshult
Peterslund   Kråkebacka med Rumpebo
Pettersberg   Låckeryd
Picke Backen soldattorp   Sexdrega Tomten
Picke Backen Soldattorp   Slätthult
Picke backens soldattorp   Björkås Kullen
Picke Backens soldattorp   Björkås Picke Backen
Pigebo   Sexdrega Prästgården
Prången backstuga   Ryasjö
Prästnäs   Bondabol
Prästnäs   Sexdrega Skattegården
Ramsbacka   Lysered Handbynäs säteri
Ramsjöholm   Lysered Handbynäs säteri
Raskatorp   Buttorp Frälsegården
Ringestena   Ringestena
Ringestena Backen   Ringestena Backen
Ringestena Jägaregården   Ringestena Jägaregården
Ringestena Lillegården   Ringestena Lillegården
Ringestena Per-Olsgården   Ringestena Per-Olsgården
Ringestena Svalegården   Ringestena Svalegården
Ringsdal Bråtakärren Ringestena Svalegården
Ringslund   Snärsbo Lillegården
Ringslyckan   Buttorp
Ringsnäs   Snärsbo Lillegården
Ringsås   Ringestena Svalegården
Rosendal   Ringestena Per-Olsgården
Rosenlund   Ringestena Stommen
Rosenlund Marsa Torp
Rumpebo   Kråkebacka med Rumpebo
Ryasjö   Ryasjö
Rybacken   Ödgärdarp
Ryden   Tången
Rydet   Torp
Ryebrolund   Bondabol
Ryebrolund   Sexdrega Skattegården
Ryelund   Ryasjö
Röjderna   Starred Stora
Rönsås   Källered
Rönsås   Starred Lilla
Röstorp   Billeberg Asmundsgården
Sandhem   Slätthult
Sandkullen   Slätthult
Sandlid   Billeberg Asmundsgården
Sandsjö   Slätthult
Sandtorpet ST 896   Låckeryd
Sexdrega   Sexdrega
Sexdrega Prästgården   Sexdrega Prästgården
Sexdrega Skattegården   Sexdrega Skattegården
Sexdrega Tomten   Sexdrega Tomten
Sjöberg   Slätthult
Sjöbo   Ringestena Backen
Sjöbo   Sexdrega Prästgården
Sjöbo   Snärsbo Backgården
Sjödal   Slätthult
Sjöhagen   Ringestena Lillegården
Sjölid   Källered
Sjöstorp   Billeberg Eriksgården
Sjöstugan   Källered
Sjötomten   Sexdrega Tomten
Sjötorp   Lysered Handbynäs säteri
Sjövik   Starred Stora
Skogatorp   Torp
Skogen Skogsgården Skogsgården
Skogsgården Skogen Skogsgården
Skogstorpet   Björkås Arvidsgården
Skräddaretorp   Ödgärdarp
Skultan   Granhallatorp
Slätten   Starred Lilla
Slättholmen   Slätthult
Slätthult   Slätthult
Slättryd   Låckeryd
Slättryd   Starred Stora
Slättåkra   Erlandsbo
Slättäng   Billeberg Eriksgården
Slättäng   Sexdrega Prästgården
Smedslyckan   Snärsbo Storegården
Smedsåsen   Bondabol
Smedsåsen   Sexdrega Skattegården
Snärsbo   Snärsbo
Sofielund   Gunnbom
Soldatstom. Maatorp. 1031 Torp
Solängen   Tången
Spättatorp   Lysered Handbynäs säteri
Spättholm   Lysered Handbynäs säteri
Starred   Starred
Starred Lilla   Starred Lilla
Starred Stora   Starred Stora
Stenhestra   Stenhestra
Stenkullen   Lysered Handbynäs säteri
Stenstorp   Hjärtared
Stenstorp   Snärsbo Storegården
Stensåsen   Ringestena Lillegården
Stensåsen   Ringestena Backen
Stenåsen   Ringestena Jägaregården
Stomsberg   Sexdrega Prästgården
Stomslund   Ringestena Stommen
Strängsnäs   Starred Stora
Strömsberg   Blacksgärde
Stålabo   Stålabo
Stålabo lilla Oxhagen Stålabo
Surtekärr   Lysered Handbynäs säteri
Surtekärr   Surtekärr
Svalegården   Ringestena Svalegården
Svartsjöbacke   Snärsbo Backgården
Svartsjöberg   Ringestena Svalegården
Svealund   Billeberg Torstensgården
Svensberg   Billeberg Eriksgården
Svenskog   Buttorp Frälsegården
Svenslund   Ringestena Lillegården
Svenstorp   Tången
Sågbacken   Slätthult
Söderkulle   Starred Stora
Söderlid   Snärsbo Lillegården
Sörlid   Ringestena Backen
Tjuvakulle   Källered
Torp   Torp
Torpalund   Torp
Torstensgården   Billeberg Torstensgården
Torsvik   Björkås Arvidsgården
Torsvik   Björkås Asmundsgården
Torsvik ST 894   Björkås Picke Jönsagården
Tången   Tången
Varpet   Hjärtared
Västerskog   Hestra
Västerås   Kortö
Åkersta   Bondabol
Åkersta   Sexdrega Skattegården
Åsarna   Låckeryd
Åsarna   Sexdrega Skattegården
Åsarna   Surtekärr
Åsebo   Granhallatorp
Åtorp   Ringestena Jägaregården
Ängasjö   Källered
Ängslyckan   Billeberg Eriksgården
Ätraberg   Kortö
Öa   Billeberg Asmundsgården
Öbacka   Billeberg Asmundsgården
Ödgärdarp   Ödgärdarp
Ömans   Billeberg Asmundsgården
Östbo   Lysered Handbynäs säteri
Österås   Ringestena Lillegården
Österås   Ringestena Per-Olsgården
Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2010 Email