Revesjö

Tingslag: -1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg,1971- Sjuhäradsbygdens tingsrätt.
Pastorat: Svenljunga
Arkiv:
Böcker: Revesjö under 700 år
Hemsida: www.revesjo.se
Revesjö på Rötters anbytarforum

 

Ställe Länk till karta
Alabäcken  
Alabäcken soldtorp  
Allmäningen  
Allmäningen Mjölstocka Månsagården  
Annelund  
Annelund Smedsbo  
Annelund under  
Apelås  
Arnäs Flenstorp  
Axelfors
Axelfors Hed  
Axelfors Li  
Backa Li  
Backa St  
Backa St soldattorpet  
Backagården  
Backegården  
Backen  
Backen Karkashult  
Backgård  
Backgården Revesjö  
Bergagärde  
Bergsholm Revesjöholm  
Bergslid  
Björkelid  
Björkelund  
Björket  
Björnåsen  
Brinkeberg  
Brinksborg  
Brändebacka  
Brännebacka Haga  
Bygget  
Bäckabo  
Bäckagården Mjölstocka  
Bäckaholm Mjölstocka  
Bäckalund Backagården  
Bäckalyckan  
Bäckanäs  
Bäckaskog  
Bäckastuga Karkashult Frostagården  
Dammen Revesjöholm  
Dammen Skallamoga  
Damsberg Skallamoga  
Dungen  
Ekelund Revesjöholm  
Ekeryd Frostagården  
Eneberg  
Enesbo  
Fattighuset Revesjö  
Flenstorp  
Flenstorp Frälse  
Flenstorp Skatte  
Flyåsen  
Fornebo  
Frostagården Karkashult  
Furuberg  
Gatetorpet  
Gjärdet  
Granbäcken  
Granåsen Revesjö stom  
Grälåsen  
Grönelid  
Göjeholm Revesjöholm  
Haga  
Haga St  
Hagalund Flenstorp Skatte  
Hallabo Revesjö stom  
Hallåsen  
Hede  
Heden  
Heden Axelfors  
Heden Flenstorp  
Hedensberg  
Hedinsberg Revesjö  
Hesterås  
Hjortalund  
Horsåsen  
Hulan Mjölstocka  
Hult  
Hultet  
Hylte  
Hyltenäs Bergagärde  
Håkangården Mjölstocka  
Håkantorpet  
Högalyckan Karkashult St  
Höganäs Smedsbo  
Hökatorpet  
Karkashult  
Karkashult Me  
Karkashult St  
Karkashult Öv  
Karlslund  
Katrineberg  
Kilatorpet  
Kinnalid  
Klastorp  
Koppartorpet  
Kristineberg  
Kårtorp Revesjö stom  
Kårtorp Revesjöholm  
Källered  
Källäng  
Ledet Mjölstocka  
Lilla Ön  
Lillanäs  
Lindsbo  
Lindåsen  
Ljungaslätt Rysshult  
Lorensberg  
Lyckäng  
Långemad  
Marieberg Smedsbo  
Mjölstocka  
Mjölstocka Håkansgård  
Mjölstocka Led  
Mjölstocka Li.  
Mjölstocka Lorentzberg  
Mjölstocka Månsagården  
Moga  
Mossabo  
Mossön  
Myretorpet Katrineberg  
Månsagården Mjölstocka  
Nybro  
Nybygget Rysshult  
Nyhage Karkashult Öv  
Nytorp Smedsbo  
Näset Bärgagärde  
Nöden  
Nöjet Revesjöholm  
Olsbro  
Paradiset  
Perstorp Smedsbo  
Revasten  
Revesjö  
Revesjö Hedinsberg  
Revesjö Skolhus  
Revesjö stom  
Revesjöholm  
Rosenskog  
Rydet Flenstorp  
Rydshult  
Rysshult Li  
Råhult  
Rävasten Mjölstocka  
Sjöbo  
Sjöliden Bergagärde  
Sjölyckan Revesjöholm  
Sjöslätten  
Skallamoga  
Skallamoga Källäng  
Slätten Karkashult Me  
Slättäng  
Smedsbo  
Stallberget  
Sundsholm Karkashult Frostagård  
Svedjan  
Svedjetorpet  
Svedjorna Katrineberg  
Svensborg Bergagärde  
Svensryd  
Trädet Flenstorp  
Varatorpet  
Varehall  
Vrån  
Åbygget  
Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2010 Email