Redslared

Tingslag: -1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg, 1971- Sjuhäradsbygdens tingsrätt.
Pastorat: Svenljunga.
Arkiv: 1714 brand
Böcker: Reslared socken
Reslared på Rötters anbytarforum

 

Namn Under eller vid Vad
Ambjörntorp Ambjörntorp gård
Annelund Haga Mellomgård backstuga
Apelås Björstorp Lillegård torp
Aspelund Mossöja Övregård backstuga
Backen Baskered backstuga
Backen Guttorp Storegården torp
Backen Reaskäl Östergården backstuga
Baskered Baskered gård
Bergalund Gullegärde torp
Bergalund Mossöja Mellomgård torp
Berget Mossöja Yttergård  
Berget Redslared Stom  
Bergåsen Gullegärde torp
Björkelund Bocksbol torp
Björkåsen Mossöja Mellomgård torp
Björnhalla Mossöja Övregård backstuga
Björstorp Lillegård Björstorp gård
Björstorp Storegård Björstorp gård
Blomsterbacken Boda backstuga
Bocksbol Bocksbol gård
Boda Boda gård
Bodalund Öja Storegård ST 1026
Brantsberg (Brantsborg) Guttorp Storegården  
Brantsborg (Brantsberg) Guttorp Storegården  
Brattåsen Guttorp Storegården  
Brunnsnäs Reaskäl Västergård  
Brännabo Brännabo gård
Buskabacken Björstorp Storegård torp
Bygget Guttorp Storegården  
Bäckabo Baskered backstuga
Bäckalund Gullegärde torp
Bäckäng Redslared Stom torp
Ekedal Guttorp Hattegården backstuga
Ekelund Björstorp Storegård torp
Ekenäs Guttorp Hattegården backstuga - torp
Elgeslätt Guttorp Lillegården torp
Elghult (Älghult) Guttorp Storegården ST 1030
Erikslund Reaskäl Mellomgård  
Erlandsbo Reaskäl Mellomgård torp
Flyåsen Mossöja torp
Flyåsen Öja Storegård torp
Fridhem Redslared Stom  
Furubäck Björstorp Storegård backstuga
Furulund Björstorp Lillegård torp
Furulund Reaskäl Mellomgård torp
Furåsen Öja Storegård backstuga - torp
Fålla Mossöja  
Fähult Guttorp Lillegården backstuga
Grankilen (Gransäng) Gullegärde torp
Grannäs Guttorp Storegården torp
Gransäng (Grankilen) Gullegärde torp
Granåsen Redslared Nedergård torp
Grobo Grobo gård
Grönelid Brännabo  
Gullbergstorp (Lilla Ögärdet) Mossöja ST 1028
Gullegärde Gullegärde gård
Gunnarsbo Baskered torp
Gunnasjöled Grobo  
Gunnasjöled Reaskäl Östergården torp
Gustavsberg Baskered backstuga
Guttorp Frälsegården Guttorp gård
Guttorp Hattegården Guttorp gård
Guttorp Lillegården Guttorp gård
Guttorp Storegården Guttorp gård
Guttorpsmaden Baskered  
Gärdet Redslared Nedergård  
Göjelund Haga Övregård backstuga
Haga Mellomgård Haga gård
Haga Övregård Haga gård
Hagalund Haga Övregård  
Hagen Gullegärde torp
Hagen Reaskäl  
Hagen Reaskäl Mellomgård backstuga
Hagen Reaskäl Östergården  
Hallalyckan Gullegärde  
Hallalyckan Mossöja Övregård backstuga
Hallbo Haga Övregård torp
Hallen Redslared Stom  
Halltorp Guttorp Hattegården undantag
Hallåsen Gullegärde backstuga - torp
Herråsen (Hulkåsen) Mossöja Mellomgård  
Holma Reaskäl Västergård  
Holmen Boda backstuga
Holmåkra Öja Lillegård  
Hulan Reaskäl  
Hulkåsen (Herråsen) Mossöja Mellomgård  
Hult Hult gård
Hunnasjöberg Gullegärde  
Hyltenäs Hult torp
Hyrsås Guttorp Lillegården torp
Hällebäcksås Guttorp Storegården torp
Hästhagen Mossöja Övregård torp
Högalyckan Haga Mellomgård torp
Jordhyttan Grobo backstuga
Kalläng Reaskäl Mellomgård  
Karlsberg Brännabo backstuga
Kilatorp Haga Övregård torp
Klef Guttorp Frälsegården backstuga
Klippan Brännabo backstuga
Kråkeryd Haga Övregård torp
Kullen Baskered backstuga
Kullen Mossöja Övregård  
Kvarntorpet Reaskäl Västergård torp
Kvarnåsen Öja Storegård torp
Kyrkåsen Redslared Nedergård backstuga
Källebacken (Källekullen) Öja Storegård torp
Källekullen (Källebacken) Öja Storegård torp
Källered Björstorp Lillegård torp
Källered Björstorp Storegård torp
Källholmen Brännabo  
Källåsen Guttorp Lillegården gård
Landbergskulle Haga Övregård  
Liljedahl Reaskäl Östergården  
Lilla Ögärdet (Gullbergstorp) Mossöja ST 1027
Lillsjöholm Baskered torp
Lindåsen Bocksbol torp
Ljunglid Guttorp Frälsegården  
Ljungsberg Björstorp Storegård backstuga
Ljungsdal Guttorp Frälsegården backstuga - torp
Ljungsåsen Gullegärde  
Ljungsåsen (Tildas lycka) Reaskäl Mellomgård  
Ljungåsen Mossöja Mellomgård torp
Ljungåsen Mossöja Övregård backstuga
Lugnet (Lögnet) Guttorp Frälsegården torp
Lundsdahl Reaskäl Mellomgård backstuga
Lögnet (Lugnet) Guttorp Frälsegården torp
Lönebo Boda backstuga
Lönhult Boda backstuga
Lönåsen Baskered torp
Lönåsen Bocksbol backstuga
Mansåsen Grobo torp
Marbäcksbo Redslared Stom  
Molinsgärde Brännabo  
Mossöja Mellomgård Mossöja  
Mossöja Yttergård Mossöja gård
Mossöja Övregård Mossöja gård
Myrbränningen Guttorp Lillegården backstuga
Mörkhult Haga Mellomgård torp
Nydal stuga Hult torp
Nyhagen Guttorp Lillegården torp
Palmsbo Björstorp Storegård backstuga
Perstorpet (Tuppabo) Mossöja Övregård torp
Ramhagen Guttorp Lillegården torp
Reaskäl Reaskäl gård
Reaskäl Östergården Reaskäl gård
Redslared Mellomgård (Nedergård) Redslared gård
Redslared Nedergård (Mellomgård) Redslared gård
Redslared Stom Redslared gård
Ringsås Reaskäl Mellomgård  
Rosendal Bocksbol torp
Rosenlund Öja Lillegård torp
Rydet Brännabo  
Rydet lilla Haga Mellomgård backstuga
Rydet stora Haga Mellomgård torp
Ryggebo Björstorp Lillegård torp
Ryggebo Grobo ST 1029
Rådsled Baskered backstuga
Råholmen Öja Storegård  
Rävlan (Ängalund) Reaskäl Västergård backstuga
Rönnelid Guttorp Frälsegården ST 1028
Rönnelid Hult torp
Sandvik Guttorp Hattegården torp
Sandvik Reaskäl Östergården  
Sjöbo Haga Övregård torp
Skogen Mossöja Yttergård torp
Skogslid Guttorp Storegården backstuga
Skogslund Guttorp Storegården backstuga
Skogstomten Guttorp Frälsegården  
Slätten Haga Mellomgård torp
Smeddala Guttorp Lillegården torp
Solhem Reaskäl Östergården  
Somsås Redslared Stom  
Stenkullen Baskered backstuga
Stomsberg Redslared Stom torp
Stomslund Redslared Stom undantag
Svenstorp Baskered torp
Söderbäck Ambjörntorp backstuga
Söderbäck Öja Lillegård  
Tildas lycka (Ljungsåsen) Reaskäl Mellomgård  
Tomten Björstorp Lillegård torp
Tuppabo (Perstorpet) Mossöja Övregård torp
Tvärbäcken Hult torp
Västerås Guttorp Frälsegården torp
Åsa Öja Lillegård torp
Åsen Brännabo torp
Åsen Gullegärde backstuga
Åsen Guttorp Lillegården torp
Åstorpet Öja Lillegård torp
Älghult (Elghult) Guttorp Storegården ST 1030
Ängalund (Rävlan) Reaskäl Västergård backstuga
Ö lilla Hult  
Öd lilla Mossöja Yttergård torp
Öd stora Mossöja Yttergård backstuga
Ödegärde Mossöja Övregård  
Öja Lillegård Öja gård
Öja Storegård Öja gård
Örnabo Hult backstuga
Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2010 Email