Örsås

Tingslag: -1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg, 1971- Sjuhäradsbygdens tingsrätt.
Pastorat: Svenljunga.
Arkiv:
Böcker: Boken om Örsås
Örsås på Rötters anbytarforum

 

Namn Under Gård      Även kallat  
Agnsjötorp Lilla Tittebo Tittebo   T
Anderstorp Övergården Passarp    
Annelund Yttergården Passarp    
Apelås   Apelås    
Arrebacken   Apelås   T
Asmafors Jönsagården Örsås    
Asmebro Ingrid Persgården Örsås    
Asmebro kvarn Ingrid Persgården Örsås    
Asmebro Yttre Högagården Örsås    
Asmedal Ingrid Persgården Örsås    
Backen Storegården Örsås    
Backstugan   Klev    
Berghem   Enesbo   L
Berghem   Risa    
Björkelund   Fällhult   H
Björkelund   Risakvarn   H
Björkelund   Röstorp   H
Björkåsen Högagården Örsås    
Björkäng Landbogården Åstarp   L
Björlida   Björlida    
Bockåsen   Risa   T
Boda   Boda    
Bodatorpet   Boda   ST
Bodatorpet   Smedavallen    
Bodhyltan   Boda   H
Borratorpet   Kartsnäs Kartsnäs  
Borred   Borred    
Brodal   Borred   ST
Brändebacke Storegården Örsås    
Brännegärde   Brännegärde Rosbäcken, Rosenlund  
Bullsäng   Bullsäng    
Bultåsen Lilla Björlida Björlida   T
Byn Ingrid Persgården Örsås Ingrid Persgården  
Båsabo   Båsabo    
Bäckalund Stommen Örsås   H
Bäckanäs Stora Björlida Björlida   T
Bäckarud   Bäckarud    
Bäckaskog Lilla Tittebo Tittebo   H
Charlottenberg Stora Tittebo Tittebo    
Dalen   Risa Karlsdal  
Dalhem   Borred   L
Dammen   Holm   T
Dammen   Ågärde    
Dumsäng   Dumsäng    
Ebbagärde   Tittebo    
Ekeberg Tomten Bullsäng   T
Ekelund Stommen Örsås   T
Ekenäs   Ågärde    
Ekåsen Ågärde Ågärde Ågärde  
Elinstrand Stora Björlida Björlida   T
Eneberg Enegården Bullsäng Kullen T
Enegården   Bullsäng    
Enesbo   Enesbo    
Flogen Ingrid Persgården Örsås   T
Flyen   Tränghult    
Fornebo   Fornebo Fornabotomt  
Fridenshöjd   Klev   H
Fridhem Lilla Vallen Vallen   H
Furulund   Risakvarn   H
Fågelvik   Fornebo   T
Fällhult   Fällhult    
Garnstaden Kärret Örsås   T
Garnstaden   Garnstaden    
Granåsen Jönsagården Örsås   L
Gullbrandsbo   Gullskog   T
Gullskog   Gullskog    
Gusskulle Övergården Passarp    
Hagabacken   Holm   T
Hagalund Storegården Örsås   H
Hagalyckan Landbogården Åstarp   H
Hagatorpet Västergården Åstarp   L
Hagatorpet   Hagatorpet Hagen  
Hagen Kronogården Röstorp   H
Hagen Västergården Åstarp   H
Hagersås Storegården Örsås Storegården  
Haggårdsstugan Mellomgården Åstarp   H
Hallabo Storegården Örsås   H
Hallåsen Landbogården Åstarp   T
Hammarbäcken   Borred   T
Hede Stommen Örsås    
Holm   Holm Holmalund  
Hurråsen   Hurråsen    
Hålan   Hålan Hulan  
Hålegärde   Hålegärde    
Hägnen Jönsagården Örsås   T
Hällarn   Risa Sågebacken T
Hässleåsen Skattegården Tittebo   T
Hästhagen   Risa   T
Högaberg Högagården Örsås    
Högagården   Örsås    
Höganäs Stora Björlida Björlida   T
Högaslätt Lilla Vallen Vallen    
Ingrid Persgården   Örsås Byn  
Johannedal   Dumsäng   L
Johannelund Ebbagärde Tittebo   H
Jägersnäs Skattegården Tittebo    
Jägersnäs Stora Tittebo Tittebo    
Jäskagården Övergården Röstorp Övergården  
Jönsagården   Örsås Sjöbo, Spakåsen  
Karlsberg Västergården Åstarp   L
Karlsberg Tomten Bullsäng   T
Karlsdal   Risa Dalen  
Karstorpet   Gullskog   T
Kartsnäs   Kartsnäs Borratorpet  
Kilatorpet   Gullskog   T
Kilen Jönsagården Örsås   T
Klev   Klev    
Klevalund   Klev    
Klevängen   Dumsäng    
Kronogården   Bullsäng Krunegården  
Kronogården   Röstorp    
Kronäng Kronogården Röstorp    
Krunegården Kronogården Bullsäng Kronogården  
Kullen Enegården Bullsäng Eneberg T
Kvarntorpet Mellomgården Åstarp   ST
Kyrkobacken Kronogården Bullsäng Skevhuset T
Källebacken Landbogården Åstarp   H
Källered Stommen Örsås   T
Källåsen Yttergården Passarp   T
Källåsen Rättaregården Röstorp    
Källäng Stommen Örsås   H
Kärralund   Smedavallen    
Kärret   Örsås Östergården  
Kärret   Kärret    
Landbogården   Åstarp    
Liderna Ingrid Persgården Örsås   T
Lilla Björlida   Björlida Lillegården  
Lilla Månsagården Månsagården Lilla Bullsäng Månsagården Lilla T
Lilla Tittebo   Tittebo    
Lilla Vallen   Vallen Vallen  
Lillebacke Jönsagården Örsås   T
Lillegården   Björlida Lilla Björlida  
Lillegården   Bullsäng    
Linnarstorpet   Gullskog   T
Ljungbacken Ingrid Persgården Örsås   H
Loviselund Västergården Åstarp    
Lundaberg Stommen Örsås   T
Lunden   Bullsäng    
Lundåsen Kronogården Bullsäng   T
Lyckorna Västergården Åstarp   T
Lyckås Yttergården Passarp    
Lönnsbacken Skattegården Tittebo Skattegården  
Lövdala   Risakvarn   L
Manhult Östra Ugglebo Ugglebo   T
Marieberg Skattegården Tittebo   H
Mellanskiftet Storegården Bullsäng    
Mellomgården   Åstarp Pärstorpet  
Mossön Tomten Bullsäng   T
Månsagården   Bullsäng    
Månsagården Lilla   Bullsäng Lilla Månsagården T
Mårtenstorp Övergården Passarp    
Nedergården   Röstorp    
Norlingsberg Lilla Björlida Björlida   T
Nybygget Landbogården Åstarp   H
Nybygget   Risa   T
Nybygget Övergården Passarp    
Nybygget Yttergården Passarp    
Nytorp Stora Björlida Björlida   T
Oxhagen Lilla Tittebo Tittebo   T
Passarp   Passarp    
Pellabygget Ingrid Persgården Örsås   T
Pellagården   Bullsäng Pelle Bengtsgården  
Pelle Bengtsgården Pellagården Bullsäng Pellagården  
Petersborg Yttergården Passarp    
Pärstorpet Mellomgården Åstarp Mellomgården  
Rackeryd Stora Tittebo Tittebo    
Rackeryd Lilla Tittebo Tittebo    
Risa   Risa    
Risakvarn   Risakvarn    
Riskulla Storegården Örsås   T
Rosbäcken   Brännegärde Brännegärde, Rosenlund  
Rosenberg Rättaregården Röstorp    
Rosenlund   Brännegärde Brännegärde, Rosbäcken  
Rättaregården   Röstorp    
Rödasjöäng Storegården Örsås   L
Röstorp   Röstorp    
Röstorp Ström Övergården Röstorp    
Röstorp Ström Smedagården Röstorp    
Röstorp Ström Rättaregården Röstorp    
Röstorp Ström Nedergården Röstorp    
Röstorp Ström Kronogården Röstorp    
Röstorpa kvarn Kronogården Röstorp    
Salaholm   Enesbo   T
Sallaholm Västra Ugglebo Ugglebo    
Sandbäcken Smedagården Röstorp   T
Sandhem Rättaregården Röstorp   H
Sandvad Kronogården Bullsäng   T
Sandåsen Västergården Åstarp   T
Sjöberg Övergården Röstorp   L
Sjöbo Jönsagården Örsås Jönsagården, Spakåsen  
Sjökullen   Hålegärde   T
Sjölyckan Ingrid Persgården Örsås   T
Sjövik   Risa   T
Skattegården   Tittebo Lönnsbacken  
Skevhuset Kronogården Bullsäng Kyrkobacken T
Skogatorpet   Hålan   T
Slättåsen Skattegården Tittebo   ST
Smedagården   Röstorp    
Smedavallen   Smedavallen    
Smedjeholmen   Hurråsen    
Soön Högagården Örsås   T
Spakåsen Jönsagården Örsås   H
Spakåsen Jönsagården Örsås Sjöbo, Jönsagården  
Stenbacken Yttergården Passarp Yttergården  
Stenhagen Rättaregården Röstorp   H
Stenkilen Jönsagården Örsås    
Stommen   Örsås    
Stora Björlida   Björlida Storegården  
Stora Tittebo   Tittebo    
Storegården Stora Björlida Björlida Stora Björlida  
Storegården   Bullsäng    
Storegården   Örsås Hagersås  
Strömsberg Mellomgården Åstarp   L
Strömsfors   Hurråsen    
Strömsfors Mellomgården Åstarp    
Stångsjön Storegården Örsås    
Stångsjön Ingrid Persgården Örsås    
Stångsjön Högagården Örsås    
Svedjorna Kronogården Bullsäng   H
Svedjorna Månsagården Bullsäng   ST
Svensås   Apelås   H
Sågebacken   Risa Hällarn T
Särlan   Klev   T
Söderlid   Risakvarn   T
Söderlid   Röstorp   T
Talleröd Västergården Åstarp    
Talleröd Mellomgården Åstarp    
Talleröd Landbogården Åstarp    
Tegalyckan Ingrid Persgården Örsås    
Tittebo   Tittebo    
Tomten   Bullsäng    
Torpastället   Fällhult   T
Trilleborg Landbogården Åstarp   L
Trollaströmmen   Risa   T
Trykullen   Vallen    
Tränghult   Tränghult    
Ugglebo   Ugglebo    
Vallen   Vallen    
Vallåsen Lilla Vallen Vallen   H
Viken Stora Björlida Björlida   T
Västergården   Åstarp    
Västra Ugglebo   Ugglebo    
Yttergården   Passarp Stenbacken  
Åbacka lycka Rättaregården Röstorp    
Åbacken Rättaregården Röstorp   H
Åbygget Landbogården Åstarp   T
Ågärde   Ågärde Ekåsen  
Åhagen Lilla Björlida Björlida   T
Åsen   Gullskog   T
Åslyckan Västergården Åstarp   T
Åstaberg Landbogården Åstarp   H
Åstafors   Risakvarn    
Åstafors Västergården Åstarp    
Åstafors Mellomgården Åstarp    
Åstarp   Åstarp    
Åstarps skoltomt Mellomgården Åstarp    
Åstarps soldattorp Västergården Åstarp    
Åstarps soldattorp Mellomgården Åstarp    
Åstarps soldattorp Landbogården Åstarp    
Åtomten Mellomgården Åstarp    
Ängsholm Mellomgården Åstarp   T
Äspetången Kronogården Bullsäng   T
Örsås   Örsås    
Östergården   Örsås Kärret  
Österlid Tomten Bullsäng   T
Östra Ugglebo   Ugglebo    
Övergården   Passarp    
Övergården   Röstorp Jäskagården  
Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2010 Email