Marbäck

Tingslag: -1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg, 1971- Sjuhäradsbygdens tingsrätt.
Pastorat: -1921 Gällstad, 1921-1961 Tvärred, 1962- Gällstad.
Arkiv:
Böcker: Versbukett av Henrik Johansson
Hembygdsbok under arbete, väntas komma ut år 2000
Marbäck på Rötters anbytarforum