Ljushult

Tingslag: -1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg, 1971- Borås tingsrätt.
Pastorat: Sexdrega.
Arkiv: Vid brand 1921 har flyttningsboken 1895-1921 förstörts.
Böcker: Ljushult socken
Jonas i Jonsbo - ur en småbondes liv
Ljushult på Rötters anbytarforum
Eniro-karta

ljushult_kyrka1.jpg (76175 byte)

Namn Under Även Kallat
Andersberg Hökhult  
Anderstorp Backa  
Anneberg Backa  
Anneberg Gastås  
Annelund Lönnåsen  
Aplared    
Aplareds gård    
Arnäsholm    
Arvidslund    
Aspelund Björryd  
Aspelund Sibbarp  
Backa    
Backa ST    
Backen Drösphult  
Bengtstorp Yregården  
Berg    
Bergdalen    
Berget Svalhult  
Berghagen Kannikabol  
Berghem Hulu  
Bergsäter    
Betel    
Björkelund Sjögabol  
Björnholmen    
Björryd    
Björryd ST    
Björstorp    
Blåberget Backa  
Brotorpet Påholmen  
Bråten    
Bräckensbacken    
Buskastugan Påholmen  
Bäckagärde Björryd  
Bäckalund Påholmen  
Dalen Berg  
Dalvik Lilla Amäsholm  
Dalvik Stora Amäsholm  
Dalövsberg Kannikabol  
Dammkärret Östra Sävshult  
Damsberg Hulu  
Djupadal Kannikabol  
Drösphult    
Drösphult Västergården    
Drösphult Östergården    
Ekedal Udden  
Ekenäs Amäsholm  
Eneberg Enekulla  
Enebrolund Enekulla  
Enekulla    
Enelund Kärra  
Erikshill i Aplared    
Erikslund Enekulla  
Eriksås Klerhult  
Fredrikslund vid Krogen    
Fridhem Klerhult Skulta soldattorp
Gastås    
Glafsered    
Glafsereds backstuga    
Graneborg    
Granholmen    
Gransbo    
Gränd    
Gränd Asseragård    
Gränd Djäknegård    
Gränd Knutsgård    
Gränd Kättebäck    
Gränd Tågård    
Gränd Yregård    
Grändsholm    
Gunnarsnäs Kannikabol  
Gälared    
Gälaveden    
Gärdhem Västra Sävshult  
Gärdslund Glafsered  
Haga Backa  
Hagalund Roppered  
Hagalund ST    
Hagaslätt Lönnåsen  
Halla    
Hallared    
Halleberg Berg  
Hallåsen Halla  
Holmalund Påholmen  
Holmsjöbäck ST    
Holmslätt Påholmen  
Hulu    
Hulu undantag    
Hulängen Lönnåsen  
Högalid Amäsholm  
Högalund Kannikabol  
Höjentorp    
Hökabäckens kvarn    
Hökhult    
Hökhult Stora ST    
Hökhult, Lilla    
Hökhult, Lilla ST    
Hökhult, Stora    
Hökhultsdal    
Hökås    
Hökåsen ST    
Intorp Sibbarp  
Jansberg Drösphult  
Kalvbacken Hallared  
Kannikabol    
Kappen Västra Sävshult  
Karaskulten    
Karihall Drösphult  
Karlsberg Björryd  
Karlsdal    
Klangsberg Enekulla  
Klerhult    
Klerhults kvarn    
Klerhults ST    
Korpås Östra Sävshult  
Korpåsen ST    
Kovra    
Krogstorp    
Krogstorps ST    
Kroksdal Sibbarp  
Kråkåsen Glafsered  
Kulebo    
Kullen Björryd  
Kvarn, Drösphult    
Kvarn, Glafsered    
Kvarn, Hökabäcken    
Kvarn, Klangsbäcken    
Kvarn, Klerhult    
Kvarn, Stommen    
Kvarntorpet Hulu  
Källeberg Stommen  
Kärra    
Kärraholm    
Kärratorp    
Kättebäck    
Ladubacken Amäsholm  
Ladubacken, Lilla Amäsholm  
Landbogärde    
Landbohagen    
Landboslätten    
Ledslyckan Backa  
Ledslyckan Berg  
Ledstorpet    
Lexås ST    
Lillagärde    
Lindsberg Sibbarp  
Lindsberg ST    
Lindsbo Boden  
Lindsdahl Boden  
Lindsås Sibbarp  
Lisebo Amäsholm  
Ljunghagen Kättebäck  
Loftsdal    
Loftsdal lilla    
Lomåsen Gränd  
Lugnet Gränd  
Lysjöstrand Berg  
Lönnåsen    
Lövåsen Fjästered  
Marielund Backa  
Melltorp Lönnåsen  
Moga Krokstorp  
Mogaslätt Enekulla  
Nolhaga Fjästered  
Nyberg Stommen  
Nybo Fjästered  
Nybygget, Enekulla  
Nydal Glafsered  
Nyhem soldattorp Hökhult  
Nytorp Roppered  
Nålvik Amäsholm  
Näset Kärra  
Petersberg Hökhult  
Planterbacken Kättebäck  
Påholmen    
Roppered    
Roppered ST    
Rosenberg soldattorp Hökhult  
Rosendahl Yregården  
Rosenlund Drösphult  
Rosenlund ST    
Ruderna    
Ryåsen Tågården  
Sibbarp    
Sibbarps ST    
Sjögabo    
Sjögabol ST    
Sjöslätt, Lilla Amäsholm  
Sjöslätt, Stora Amäsholm  
Sjöstugan    
Sjövik Amäsholm  
Skogen Klerhult  
Skogslund Hallared  
Skulta Klerhult Fridhem
Skulta soldattorp Klerhult Fridhem
Stenstorp Fjästered  
Stommen    
Stomsberg Stommen  
Svalhult    
Svedjedal Drösphult  
Svedjelund Drösphult  
Svenstorp Backa  
Sävelund Västra Sävshult  
Sävshult    
Sävshult Västergård    
Sävshult Östergård    
Söråsen under Lönnåsen  
Trantorpet under Boden  
Trädet under Lönnåsen  
Trädet under Sjögabol  
Tågårdstorp    
Tånga    
Uddatorpet Udden  
Udden    
Wrångestorp    
Vänningsbacka Fjästered  
Åkeborg    
Åkerstorp Glafsered  
Åsenhöga Gränd  
Åslyckan    
Ängalund Udden  
Öjelund Glafsered  
Ömstorp Drösphult  
Öna Kättebäck  
Örneberg Drösphult  
Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2010 Email