Ljungsarp

Tingslag: -1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg, 1971- Sjuhäradsbygdens tingsrätt.
Pastorat: Dalstorp.
Arkiv:
Böcker: Dalstorp Pastorat - en resa genom tiden
Med spett och flåhacka. Torp och backstugor i Ljungsarp
Dagbok Anno 1891. (Av August på Nabben)
Ax från stenig teg
Ljungsarp på Rötters anbytarforum