Ambjörnarp

Namn: Ambjörnstorp, Ambjörnarp
Tingslag: -1947 Kind, 1948-1970 Kind och Redväg, 1971- Sjuhäradsbygdens tingsrätt.
Pastorat: Tranemo
Arkiv: Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: (1663), 1731-
Böcker: Ambjörnarps torp och hembygdsbok
Ambjörnarps sockenbok
Ambjörnarp i bilder del 1
Ambjörnarp i bilder SPORTEN
Ambjörnarp på Rötters anbytarforum

Ambjörnarps hemsida

Namn Under eller Vid Vad
Algrenstorp Skummenäs ST 931
Arnbjörnarp Stom    
Backås By västergård backstuga
Björkered   gård
Björnhylta Korsgården ST 927
Bokhylta Mörkhult  
Bredhult   backstuga
Brännared Grannäs backstuga
By Västergård   gård
By Östergård   gård
Bäckalund Korsgården backstuga-torp
Bäckanäs Stjärnebo torp
Böttnebo   gård
Böttnebo Yttergården Böttnebo gård
Böttnebo Övergård Böttnebo gård
Dalen   backstuga
Dungahagen Elfshult övre torp
Edlas stuga Emtashult stuga
Ekhyltan Ekhyltan gård
Ekhyltan lilla Ekhyltan torp
Ekåsen Björkered torp
Elfshult Haga (Hagatorpet) Elfshult yttre torp
Elfshult Yttergården Elfshult yttre gård
Elfshult Övergård Elfshult övre gård
Elgö Elfshult lillegård backstuga
Emtashult    
Enebacken   backstuga
Enehagen Lida torp
Enekull Skummenäs backstuga
Finasstuga Äsgärde stuga
Furubäck Lida backstuga
Granlid    
Grannäs    
Granstorp Grannäs torp
Granås Elfshult backstuga-torp
Gröneslätt Hallabo torp
Grönlid Elfshult backstuga
Gunnarsbo Skummenäs torp
Hagamo Kullabo torp
Hagastuga By västergård backstuga
Hagatorpet Elfshult Haga  
Hagatorpet (Elfshult Haga) Elfshult yttre torp
Hagen Elfshult lillegård torp
Hallabo Hallabo gård
Hallabo säteri Hallabo säteri
Hallabotorp Hallabo  
Hallasvedja By backstuga
Hedatorpet Högalid, Björkered torp
Heddal Högalid, Björkered torp
Heden yttre Högalid, Björkered torp
Heden övre Högalid, Björkered torp
Hollingsmo (Stines stuga) Lida backstuga
Holmen Hallabo säteri torp
Holmsjöstugan Böttebo yttre stuga
Holmö By torp
Horrebo By  
Hovet lilla Lida backstuga
Hovet stora Lida ST 928
Hunnabo    
Hägnatorpet Elfshult  
Hägnen Elfshult lillegård torp
Högalid Lalabo backstuga
Högalund Elfshult sörgård torp
Höghult Skummenäs torp
Höghult övre Skummenäs  
Hölta Korsgården backstuga
Höltö Hylte Oppergården ST 930
Hörryd    
Ingalund Mörkhult backstuga
Kajsas stuga Elfshult Hagård backstuga
Kalles stuga Lida stuga
Kellåsen Lida torp
Korsgården Korsgården gård
Kroken Lalabo torp
Kroksjödal Lalabo ST 927
Krusatorpet Björkered torp
Kråketorpet    
Kullabo    
Kvarnbacken By backstuga
Kvarntorpet Elfshult övre torp
Kvarnåsen Elfshult torp
Källebro Lida backstuga
Källebäck Lida backstuga
Källemo Lida yttre torp
Kärralund By yttergård  
Kärret Elfshult  
Laddalyckorna (Mossebo lilla) Elfshult lillegård backstuga
Lalabo Mellangård Lalabo gård
Lalabo Yttergård Lalabo gård
Lalabo Övergård Lalabo gård
Lida Mellangården   gård
Lida Yttergården   gård
Lilla Ekhyltan Ekhyltan torp
Lillaskog Hylte Hallagård torp
Linåsen By västergård torp
Ljunga Högalid torp
Lövåsen Hunnabo torp
Mannåsen Elfshult övre torp
Mellanheden Högalid, Björkered backstuga-torp
Moalyckan (Moastugan) Korsgården stuga
Moen Böttnebo backstuga
Moen Lida backstuga
Mossebo lilla (Laddalyckorna) Elfshult lillegård backstuga
Mossebo stora Hunnabo torp
Mörkhult Mörkhult gård
Nabben Tosthult torp
Norlidan Lalabo torp
Nyberg Högalid torp
Nybo Mörkhult backstuga
Nybygget Elfshult torp
Nyhem (Oljanskog västra) Björkered torp
Nytorp Mörkhult backstuga
Näset Tosthult torp
Nättlebråten Elfshult yttre ryttartorp
Oljanskog västra (Nyhem) Björkered torp
Oljanskog östra Björkered torp
Oxnäs Hallabo torp
Pikebo Emtashult stuga
Pikängstugan Emtashult backstuga-torp
Pjuken By västergård ST 926
Qvarnbacken    
Qvarnlyckan By, Ulfshult  
Qvarnåsen Böttnebo torp
Rombergs Elfshult Hagård backstuga
Röjdenäs   backstuga
Sandbrinken Ulfshult backstuga
Sandbäcken (Vesteråsen) Björkered backstuga
Sandåsen Hunnabo torp
Siris stuga Emtashult stuga
Sjöbacken By backstuga
Sjöberg Ulfshult torp
Sjöbo Elfshult ST 929
Sjöbrinken Lida yttre backstuga
Sjölid Böttnebo backstuga
Sjölyckan   backstuga
Skogarp Elfshult ryttartorp
Skogen Hallabo gård
Skogslund Hallabo torp
Skotska torpet Solvik, Ekenäs torp
Skummenäs Skummenäs gård
Slätten Emtashult stuga
Slätten Mörkhult stuga
Slätten Smeabygget    
Slättåsen Hallabo torp
Solvik Solvik gård
Spången Lalabo backstuga
Stenbacken Hallabo torp
Stenshult Böttebo yttre torp
Stenö By östra backstuga-torp
Stenö    
Stines stuga (Hollingsmo) Lida backstuga
Stjerneö Emtashult torp
Stjärnebo Mörkhult  
Stjärnevik   backstuga
Stommen    
Stubbabo Tosthult torp
Svansjö By torp
Sågebacken    
Söderlid Grannäs backstuga
Torehult Grannäs  
Torphagen Elfshult övre backstuga
Tosthult Tosthult gård
Tosthult lilla Tosthult torp
Trulebo Grannäs backstuga
Trösjödal (Tröskedal)   torp
Tröskedal (Trösjödal)   torp
Tåsthult    
Ulfshult    
Urabygget Lida  
Vesteråsen (Sandbäcken) Björkered backstuga
Wiseberg Grannäs backstuga
Vägabo Hallabo backstuga
Vännet Elfshult sörgård hus
Vännet Hallabo säteri torp
Åsen    
Äsgärde    
Östergård Elfshult yttre torp
Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2010 Email