MEDLEMSAVGIFTEN

för 2013 är 100 kr för enskild medlem, institution och förening
20:- för familjemedlem. 

I medlemsavgiften ingår Kindsforskaren med 4 nr per år.

Medlemskap vinnes antingen genom inbetalning av medlemsavgiften till
Kinds Forskarklubbs Bankgiro 482-2961
 eller genom anmälan till mail@kindsforskarklubb.com

Kinds Forskarklubb
Röllekevägen 7
512 52 SVENLJUNGA