MEDLEMSAVGIFTEN

för 2021 är 150 kr för enskild medlem, institution och förening
50:- för familjemedlem. 

I medlemsavgiften ingår Kindsforskaren med 4 nr per år.

Medlemskap vinnes antingen genom inbetalning av medlemsavgiften till
Kinds Forskarklubbs Bankgiro 482-2961
 eller genom anmälan till blimedlem@kindsforskarklubb.se

Kinds Forskarklubb