Program 2019

5 februari kl.
17.00 - 19.00
Släktforskarhjälp på biblioteken i Svenljunga och Tranemo.
13 februari kl.19.00 På Tranemo bibliotek berättar Arne Johansson, Vegbyortens hembygdsförening, om Vägar i Kind.
2 mars kl.14.00 Årsmöte i Tranemo församlingshem.
Lars Lagerström visar vykort från trakten.
Diplomutdelning. Kaffeservering. Lotteri.
28 april kl. 14.00 Utflykt. Vi besöker Opensten i
Södra Åsarp. Samling kl. 14.00 vid Södra Åsarps
kyrka. Fika medtages. Brant och stenigt. Svårgånget.